Spoštovane članice in člani Slovenskega združenja za intenzivno medicino,

objavljamo zapisnik aktualnih volitev v organe Slovenskega združenja za intenzivno medicino.

Sklep: Za predsednico IO SZIM je izvoljena Milica Lukić, dr.med., za podpredsednico IO SZIM je izvoljena Tanja Dukić Vuković, dr.med., za člana IO SZIM sta izvoljena Nataliya Detkova, dr.med. in Sergej Godec, dr.med.
Za člane nadzornega odbora so izvoljeni: Michael Jožef Gradišek, dr.med., prof.dr. Matjaž Jereb, dr.med. in dr. Sergeja Kozar, dr.med.
Za člane častnega razsodišča so izvoljeni: doc.dr. Vojka Gorjup, dr.med., prof.dr. Štefan Grosek, dr.med. in mag. Simona Šteblaj, dr.med.


Celoten zapisnik najdete tukaj