Dvojno članstvo SZIM - ESICM

esicm

Volitve člana Izvršilnega odbora SZIM

Objavil
|

Spoštovani članice in člani Slovenskega združenja za intenzivno medicino!

Prosimo Vas, da se udeležite korespondenčnih volitev in potrdite kandidatko v izvršilni odbor SZIM (prijavljeni kandidati).

V kolikor želite izvoliti kandidatko za članico Izvršilnega odbora oziroma njeno predlagano funkcijo v Izvršilnem odboru, nam prosim sporočite:

 

“Strinjam se z izvolitvijo navedene kandidatke za članstvo v Izvršilnem odboru oziroma predlagano funkcijo v Izvršilnem odboru (članica) združenja.”

 

Prosim, če odgovore oddate po elektronski pošti na naslov:  simona.rojs@kclj.si

Zadnji rok volitev je 2.12.2022 ob 24h in ne 1.12.2022, kot je bilo pomotoma navedeno v prvem elektronskem obvestilu.