Slovensko združenje za intenzivno medicino v sodelovanju s Slovenskim združenjem za infektologijo vsako leto ob svetovnem dnevu sepse organizira strokovno srečanje, kjer predavatelji predstavijo izzive obravnave bolnikov s sepso, sodobna priporočila za diagnostiko in zdravljenje sepse ter spodbujajo k razvoju epidemioloških ukrepov za preprečevanje pojavnosti sepse in okužb z večkrat odpornimi bakterijami.

Sepsalogo

Združenji redno ob tem dogodku organizirata tudi ‘Tek proti sepsi’
Družaben dogodek, ki promovira ozaveščanje o problematiki sepse
in spodbuja strokovno sodelovanje med zdravstvenimi delavci različnih strok

Letos bo Strokovno srečanje ob dnevu sepse potekalo 12. septembra 2023
v veliki predavalnici Medicinske fakultete v Ljubljani.

Program strokovnega srečanja in prijavnico najdete na desni

KOTIZACIJE ZA UDELEŽBO NA DOGODKU NI

Program

Prijavnica