Dvojno članstvo SZIM - ESICM

esicm

Sodelovanje v študiji TRACE

Objavil
|

Spoštovani!

Člani IO smo se odločili, da pomagamo nizozemskim kolegom, ki so na nas naslovili prošnjo, če lahko delimo povezavo na naši strani. Študija TRACE je zasnovana kot anketa o transfuziji ter aplikaciji SZP in Tc pri bolnikih, ki ne krvavijo akutno in ne potrebuje dodatnih odobritev s strani etične komisije.

Povezava do študije bo od sedaj na voljo v meniju “povezave” in na spodaj navedenem naslovu.

https://www.esicm.org/research/surveys/