Na volitvah za pediatričnega predstavnika v Izvršilnem odboru SZIM, ki so potekale 16.4. je bila izbrana:

Tanja Dukić Vuković

 

Na volitvah je sodelovalo 64 članov, kar predstavlja 56,1%  vseh članov.

 

Na volitvah sta kandidata prejela:

Tanja Dukić Vuković, dr.med. 45 glasov (70,3%),

prof. dr. Štefan Grosek, dr.med. 19 glasov (29,7%)

 

Volilna komisija

ms3

ms3

Testing this stuffTesting this stuffTesting this stuffTesting this stuffTesting this stuffTesting this stuffTesting this stuffTesting this stuffTesting this stufffff

https://szim.si