Izšel je prvi slovenski učbenik za intenzivno medicino.

Kot avtorji so sodelovali številni slovenski strokovnjaki s tega področja. Knjigo so izdali Slovensko združenje za intenzivno medicino. Slovenija transplant ter Visoka zdravstvena šola v Celju. Glavni uredniki so prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med., prof. dr. Gorazd Voga, dr. med. in prof. dr. Štefan Grosek, dr. med.; recenzenti prof. dr. Vladimir Gašparović, dr. med., prof. dr. Alan Šuštić dr. med. ter doc. dr Janez Primožič, dr. med.

Knjiga obsega 1339 strani, ki so razdeljene v 23 poglavij (eno poglavje je razdeljeno v dve podpoglavji): Posegi in postopki (področni urednik dr. Roman Parežnik, dr. med.); Oživljanje (področna urednika prim. mag. Dušan Vlahovič, dr. med. in doc. dr. Primož Gradišek, dr. med.); Šok (področni urednik prof. dr. Matej Podbregar, dr. med.), Ocena delovanja srca in krvnega obtoka (področni urednik prof. dr. Gorazd Voga, dr. med.);  Umetno predihavanje (področna urednika doc. dr. Tomislav Mriković, dr. med. in prim. mag. Ognjen Cerović, dr. med.); Koronarna bolezen (področna urednica prim. doc. dr. Vojka Gorjup, dr. med.); Ostale srčne bolezni (področni urednik prof. dr. Matej Podbregar, dr. med.); Dihala (področni urednik prof. dr. Štefan Grosek, dr. med.); Bolezni ledvic ter motnje elektrolitnega in acidobaznega ravnovesja (področni urednik dr. Roman Parežnik, dr. med.); Bolezni prebavil (področna urednica prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med.); Endokrinologija (področni urednik doc. dr. Primož Gradišek, dr. med.), Hematologija (področna urednica prim. asist. Mag. Adela Stecher, dr. med.); Revmatološke bolezni v enoti intenzivne medicine (področni urednik dr. Aleš Ambrožič, dr. med.),  Okužbe (področni urednik prim dr. Igor Muzlovič, dr. med.); Poškodbe (področna urednica prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med.); Zastrupitve (področna urednika prim. Martin Možina, dr. med. in doc. dr. Milan Brvar, dr. med.); Presaditve organov (področni urednik prim. asist. mag. Rade Stanić, dr. med.); Prehrana (področna urednica Suada Fileković Ribarič, dr. med.); Sedacija, analgezija in relaksacija (področna urednika prim. mag. Zvonko Borovšak, dr. med. in prim. doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč, dr. med.); Nevrologija (podorčni urednik prim. doc. dr. Viktor Švigelj, dr. med.); Intenzivno zdravljenje obolenj v ginekologiji in porodništvu (prim. Slavica Beljanski Rogan, dr. med.); Rehabilitacija kritično bolnega (področni urednici prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med. in mag. Urška Kidrič Sivec, dr. med.); Organizacija (področni urednik prof. dr. Gorazd Voga, dr. med.) in Etika (področni urednik prof. dr. Štefan Grosek dr. med.).

Učbenik s tem  pokriva področje tako temeljnih kot dodatnih znanj, ki so nujna pri diagnostiki in terapiji kritično bolnih odraslih in otrok. 

Učbenik je mogoče kupiti v tajništvu Slovenskega združenja za intenzivno medicino (SZIM) – gospa Simona Rojs, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana, Japljeva ulica 2, Ljubljana (simona.rojs@kclj.si) ali na Visoki zdravstveni šoli Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje (knjiznica@vzsce.si). Cena je 160 EUR z DDV.

ms3

ms3

Testing this stuffTesting this stuffTesting this stuffTesting this stuffTesting this stuffTesting this stuffTesting this stuffTesting this stuffTesting this stufffff

https://szim.si