Rezervacija hotela

Prijavnica

Končni program

Ocene predavanj in izvedbe

*Za dostop do zbornikov in drugih strokovnih vsebin je potrebna prijava

Šola intenzivne medicine 2023 bo letos potekala od 27.11. do 29.11. v Hotelu Špik, Gozd Martuljek!

Teme letošnje šole so
– bolnišnične okužbe
– akutna ledvična odpoved
– sepsa
– bolezni prebavil in
– prehrana kritično bolnega

Na desni prilagamo prijavnico in preliminarni program. Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, pogostitve med odmori, kosila in večerjo.
Prijave pošljite na simona.rojs@kclj.si, rok za prijavo je 20.11.2023.

Rezervacija hotela

Prijavnica

Končni program

Ocene predavanj in izvedbe

*Za dostop do zbornikov in drugih strokovnih vsebin je potrebna prijava

Šola intenzivne medicine 2023 - 3. letnik

Letos na novi lokaciji

Šola intenzivne medicine 2023 bo letos potekala od 27.11. do 29.11. v Hotelu Špik, Gozd Martuljek!

Teme letošnje šole so
– bolnišnične okužbe
– akutna ledvična odpoved
– sepsa
– bolezni prebavil in
– prehrana kritično bolnega

Na desni prilagamo prijavnico in preliminarni program. Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, pogostitve med odmori, kosila in večerjo.
Prijave pošljite na simona.rojs@kclj.si, rok za prijavo je 20.11.2023.

Rezervacija hotela

Prijavnica

Končni program

Ocene predavanj in izvedbe

*Za dostop do zbornikov in drugih strokovnih vsebin je potrebna prijava

Šola intenzivne medicine poteka enkrat letno in predstavlja osrednji izobraževalni dogodek za specializante intenzivnih strok – anesteziologije, interne medicine, infektologije in pediatrije. Obsega štiri letnike, ki se ponavljajo vsaka štiri leta. Udeleženci pridobijo poglobljeno znanje in najnovejše informacije s področja intenzivne medicine, hkrati pa lahko v neposrednem stiku s strokovnjaki izvedo tudi osebne izkušnje in druge praktične malenkosti. Na šoli se spletejo tudi številne neformalne vezi med bodočimi sodelavci, kar naredi njihov vsakdan prijaznejši.

Šola intenzivne medicine 2023 - 3. letnik

Letos na novi lokaciji

Šola intenzivne medicine 2023 bo letos potekala od 27.11. do 29.11. v Hotelu Špik, Gozd Martuljek!

Teme letošnje šole so
– bolnišnične okužbe
– akutna ledvična odpoved
– sepsa
– bolezni prebavil in
– prehrana kritično bolnega

Na desni prilagamo prijavnico in preliminarni program. Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, pogostitve med odmori, kosila in večerjo.
Prijave pošljite na simona.rojs@kclj.si, rok za prijavo je 20.11.2023.

Rezervacija hotela

Prijavnica

Končni program

Ocene predavanj in izvedbe

*Za dostop do zbornikov in drugih strokovnih vsebin je potrebna prijava

Šola intenzivne medicine poteka enkrat letno in predstavlja osrednji izobraževalni dogodek za specializante intenzivnih strok – anesteziologije, interne medicine, infektologije in pediatrije. Obsega štiri letnike, ki se ponavljajo vsaka štiri leta. Udeleženci pridobijo poglobljeno znanje in najnovejše informacije s področja intenzivne medicine, hkrati pa lahko v neposrednem stiku s strokovnjaki izvedo tudi osebne izkušnje in druge praktične malenkosti. Na šoli se spletejo tudi številne neformalne vezi med bodočimi sodelavci, kar naredi njihov vsakdan prijaznejši.

Šola intenzivne medicine 2023 - 3. letnik

Letos na novi lokaciji

Šola intenzivne medicine 2023 bo letos potekala od 27.11. do 29.11. v Hotelu Špik, Gozd Martuljek!

Teme letošnje šole so
– bolnišnične okužbe
– akutna ledvična odpoved
– sepsa
– bolezni prebavil in
– prehrana kritično bolnega

Na desni prilagamo prijavnico in preliminarni program. Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, pogostitve med odmori, kosila in večerjo.
Prijave pošljite na simona.rojs@kclj.si, rok za prijavo je 20.11.2023.

Rezervacija hotela

Prijavnica

Končni program

Ocene predavanj in izvedbe

*Za dostop do zbornikov in drugih strokovnih vsebin je potrebna prijava