Klinične smernice

  • PRIPOROČENE SMERNICE ZA UKREPE IN ZDRAVLJENJE PRI POŠKODOVANCIH S HUDO POŠKODBO GLAVE
  • SMERNICE ZA ZDRAVLJENJE BOLNIKOV S SEPSO IN SEPTIČNIM ŠOKOM