Dvojno članstvo SZIM - ESICM

esicm

Delovna skupina za izdelavo kliničnih smernic za zdravljenje sepse

Vodja: prim.as.dr. Igor Muzlovič, dr.med.

Člani in avtorji:

Mag. Miha Benedik, dr.med.
 Klinični oddelek za , KC Ljubljana
Mag. Zvonko Borovšak, dr.med.
 Center za intenzivno terapijo, SB Maribor
Prim.mag Vojka Gorjup, dr.med.
 Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, KC Ljubljana
Doc. dr. Matjaž Jereb, dr.med.
 Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, KC Ljubljana
Prof. Boriana Kremžar, dr.med.
 Center za intenzivno terapijo, KC Ljubljana
Prim.as.dr. Igor Muzlovič, dr.med.
 Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, KC Ljubljana
Doc.dr. Roman Parežnik, dr.med.
 Oddelek za intenzivno interno medicino, SB Celje
Doc. dr. Katja Seme, dr.med.
 Institut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Prim.as. mag Adela Stecher, dr.med.
 Center za intenzivno terapijo, KC Ljubljana
Prim.Ana Špec-Marn, dr.med.
 Center za intenzivno terapijo, KC Ljubljana
Doc. dr.Gorazd Voga, dr.med.
 Oddelek za intenzivno interno medicino, SB Celje