Dne 13. 5. 2024 je potekala letna korespondenčna skupščina Slovenskega združenja za intenzivno medicino. Zapisnik skupščine je objavljen med dokumenti združenja.