Dvojno članstvo SZIM - ESICM

esicm

12. učna delavnica mehanske ventilacije

Objavil
|

Spoštovani,

Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok (CIT) Kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Slovensko združenje za intenzivno medicino v petek 28. septembra ob 8.15 2018 (UKC Ljubljana, Zaloška c. 7., Predavalnica 3) organizirata 12. Učno delavnico mehanske ventilacije.

Kotizacije ni. Maksimalno število udeležencev je 40 (minimalno število za izvedbo 30). Izpolnjeno prijavnico poštljete tajnici SZIM-a na naslov: ga. Simona Rojs, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japljeva 2, 1525 Ljubljana, tel. 01 522 4220, e-pošta: simona.rojs@kclj.si. Prilagamo tudi preliminarni program.

 

Lep pozdrav,

Michael Jožef Gradišek.