Šola intenzivne medicine

Šola intenzivne medicine

Šola intenzivne medicine poteka enkrat letno in predstavlja osrednji izobraževalni dogodek za specializante intenzivnih strok – anesteziologije, interne medicine, infektologije in pediatrije. Obsega štiri letnike, ki se ponavljajo vsaka štiri leta. Študenti pridobijo poglobljeno znanje in najnovejše informacije s področja intenzivne medicine. Hkrati pa lahko v neposrednem stiku s strokovnjaki izvedo tudi osebne izkušnje in druge praktične malenkosti. Na šoli se spletejo tudi številne neformalne vezi med bodočimi sodelavci, kar naredi njihov vsakdan prijaznejši.

 

Od 22. in 23.4.2021 bo potekal 4. letnik šole intenzivne medicine. Zaradi zagotovitve izobraževanja ob epidemiji COVID-19 bo tokrat potekal preko spletnega vmesnika, ob šoli bomo izdali tudi Zbornik, ki pa bo v tiskani obliki. Prijavnica, program.

Letošnja tematika:

  • poškodbe
  • kritično bolan nevrološki bolnik
  • transplantacija
  • vodenje, edukacija
  • etika v intenzivni medicini

Prijave na simona.rojs@kclj.si.

Jeseni 2021 je predviden 1. letnik.

Zborniki intenzivne medicine:
  1. letnik (2017)
  2. letnik (2018)
  3. letnik (2015)
  4. letnik (2016)