Dvojno članstvo SZIM - ESICM

esicm

Delovna skupina za intenzivno terapijo otroka

Vodja: asist. dr. Štefan Grosek, dr. med.

ČLANI:

asist.dr. Janez Babnik, dr. med.
Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

Lev Bregant, dr.med.
Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

asist. mag. Lili Cerar-Kornhauser, dr.med.
Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

Andreja Domjan Arnšek, dr.med.
Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

Tomaž Križnar, dr.med.
Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

Helena Mole, dr.med.
Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

Andreja Pogorelc-Erjavec, dr. med.
Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

strong> Irena Štucin Gantar, dr.med.
Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

asist.dr. Borut Bratanič, dr.med.
Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

doc.dr. Darja Paro Panjan, dr.med.
Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

prim. Marjeta Sever, dr. med.
Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

doc.dr.prim. Silva Burja, dr. med.
Splošna bolnišnica Maribor

mag. Peter Gradišnik, dr.med.
Splošna bolnšnnica Maribor

mag. Mirjana Todorovič Guid, dr.med.
Splošna bolnišnica Maribor

mag. Matjaž Homšak, dr.med.
Splošna bolnišnica Maribor

asist. mag. Zlatka Kanič, dr. med.
Splošna bolnišnica Maribor

mag. Robert Pogorevc, dr.med.
Splošna bolnišnica Maribor

asist.mag. Zdravko Roškar, dr. med.
Splošna bolnišnica Maribor

prof.dr. Metka Derganc, dr.med., višja svetnica
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana

Brane Gaber, dr. med.
Klinični oddelek za otrško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana

prim. Andreja Gostiša Kornhauser, dr. med.
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana

asis.mag. Mojca Grošelj Grenc, dr.med.
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana

Aida Granda, dr.med.
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana

asist. mag. Gorazd Kalan, dr. med.
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana

Silvester Kopriva, dr. med.
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana

Inka Lazar, dr. med.
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana

Gorazd Mlakar, dr.med.
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana

Asist.mag. Maja Pavčnik Arnol, dr.med.
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana

doc.dr. Janez Primošič, dr. med., svetnik
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana

Andreja Škofljanec, dr. med.
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana

prim. Ivan Vidmar, dr. med.
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana