Delovne skupine

Stalna delovna skupina za nevrointenzivno medicino
Vodja skupine: P. Gradišek

Delovna skupina za izdelavo kliničnih smernic za zdravljenje sepse
Vodja skupine: I. Muzlovič

Delovna skupina za informatiko v intenzivni medicini
Vodja skupine: R. Kapš

Stalna delovna skupina za intenzivno terapijo otroka
Vodja skupine: A. Škofljanec