Delovne skupine

Stalna delovna skupina za izdelavo smernic za ukrepe in zdravljenje pri poškodovancih s hudo poškodbo glave
Vodja skupine: P. Gradišek

Delovna skupina za izdelavo kliničnih smernic za zdravljenje sepse
Vodja skupine: I. Muzlovič

Delovna skupina za izdelavo kliničnih smernic za analgezijo in sedacijo kritično bolnega
Vodja skupine: O. Cerović

Delovna skupina za informatiko v intenzivni medicini
Vodja skupine: R. Kapš

Stalna delovna skupina za intenzivno terapijo otroka
Vodja skupine: A. Škofljanec