Delavnice mehanske ventilacije

Spoštovani,

Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok (CIT) Kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Slovensko združenje za intenzivno medicino v petek 23. oktobra 2020 ob 8.15 (UKC Ljubljana, Zaloška c. 7., Predavalnica 2) organizirata 14. Učno delavnico mehanske ventilacije.

Kotizacije ni. Maksimalno število udeležencev je 25 (minimalno število za izvedbo 20). Izpolnjeno prijavnico poštljete tajnici SZIM-a na naslov: ga. Simona Rojs, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japljeva 2, 1525 Ljubljana, tel. 01 522 4220, e-pošta: simona.rojs@kclj.si. Prilagamo tudi program. Rok za prijavo je 16.10.2020.

Lep pozdrav,

Michael Jožef Gradišek.