Dvojno članstvo SZIM - ESICM

esicm

Poslanstvo

Svoj osnovni namen društvo uresničuje z/s:

  • ustanavljanjem delovnih skupin društva, ki skrbijo za stalen pregled nad svetovnim razvojem  na posameznih področjih intenzivnega zdravljenja in pripravljajo pisna poročila za delo, ki so nato predstavljena na strokovnih srečanjih ali v strokovnih revijah v Republiki Sloveniji.
  • organiziranjem strokovnih srečanj (tudi mednarodnih)
  • spodbujanjem izobraževanja in raziskovanja na tem področju
  • s posredovanjem svojih stališč na zahtevo posameznikov in oddelkov, ki se ukvarjajo z intenzivno medicino
  • sodelovanjem z Ministrstvom za zdravstvo in Ministrstvom za znanost in tehno-logijo Republike Slovenije
  • sodelovanjem z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Zdravniško zbornico Slovenije
  • publicistično dejavnostjo – področja dejavnosti društva in v skladu z veljavnimi predpisi…
  • sodelovanjem s tujimi strokovnjaki s področja intenzivne medicine in sorodnimi mednarodnimi organizacijami.

… iz statuta SZIM