Kontakt

Dvojno članstvo SZIM - ESICM

esicm

Kontakt

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA INTENZIVNO MEDICINO

Tajništvo: Ga. Simona Rojs

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

UKC Ljubljana

Japljeva 2

1525 Ljubljana

Tel: 01 522 42 20

Fax: 01 522 24 56

E-mail: simona.rojs@kclj.si