Dvojno članstvo SZIM - ESICM

esicm

Domače in tuje strani

DOMAČE SPLETNE STRANI

 • Patologija.netstran Katedre in Inštituta za patologijo, MF Ljubljana
 • Ksmf.orgstran Kluba študentov medicinske fakultete, MF Ljubljana
 • MF Ljubljana – stran Medicinske fakultete v Ljubljani
 • CMKCentralna medicinska knjižnica, MF Ljubljana
 • Klinični center Ljubljana – stran Kliničnega centra v Ljubljani
 • Jupsline – medicinski portal
 • IVZ – Inštitut za varovanje zdravja RS
 • Ministrstvo za zdravje – Stran ministrstva za zdravje
 • Zdravila.net – stran s podatki o zdravilih
 • IBMI – stran Inštituta za biomedicinsko informatiko
 • SZAIM – Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino

TUJE SPLETNE STRANI

DRUGE UPORABNE POVEZAVE